VELO - CITY

ANNONSERA PÅ VELOMOBILER

Gör intryck hos 40 000 människor för 9 500 kr/månad

Klimatnytta

Marknadsföring med
positiv påverkan

Hållbarhetet

Flera nyttor
för dina kronor

Vinster

För ditt företag, din stad
och dina kunder

 

Varför annonsera med velomobiler?

 

Per Nasfi, Marknadschef MTR Express

Sett ur ett varumärkes- och PR-perspektiv har Velo-city genererat uppmärksamhet och press vars värde vida överstiger den låga kostnadsbilden.

 

Inspireras

Börja annonsera idag

Kontakta oss och kom igång idag

 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer